School Diary

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
          1 2
3 4Sports DaySports Day 5 6Parents EveningParents EveningParents Evening 7Nursery going Colchester ZooNursery going Colchester ZooNursery going Colchester Zoo 8 9
10 11 12Year 2 trip to SouthendYear 2 trip to SouthendYear 2 trip to Southend beach 13 14 15 16
17 18Summer BreakSummer Break 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31